Orari i Mësimit në Semestrin Dimëror 2021/2022

07 Nëntor 2021
SHARE

Mësimi në Semestrin Dimëror Baçelor, Viti shkollor 2021/2022 fillon më 15 Tetor, 2021.

Mësimi në Semestrin Dimëror Master, Viti shkollor 2021/2022 fillon më 01 Nëntor 2021.

Bashkangjitur janë Orari i mësimit si dhe Grupët e Studenteve në Vitin I.
Orari i mësimit është për nivelin Bachelor dhe Master

Orari i mësimit Baçelor
Grupet e studentëve - Viti i parë Baçelor
Orari i mësimit Master

Përshkrimi i mënyrës së mbajtjes së mësimit është dhënë në Orar.