Trajnim profesional: Saldimi virtual me pajisjet Soldamatic për stafin e ShMP “Shtjefën Gjeçovi”

14 Qershor 2021
SHARE

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, departamenti i Prodhimtarisë dhe Inxhinierisë Industriale me Menaxhment, përkatësisht trajnuesit: Prof. Ass. Dr. Afrim Gjelaj, Dr.sc. Shkelzen Shabani dhe  Msc Mexhait Rrustemi, nga data 07.06.2021 deri 10.06.2021, organizuan trajnimin për Saldimin Virtual me pajisjet Soldamatic donacion nga GIZ, për stafin e Shkollës se Mesme Profesionale “Shtjefën Gjeçovi”, duke i demonstruar metodat e saldimit me hark elektrik, MIG/MAG dhe TIG.
Trajnimin e përfunduan me sukses mësimdhënësit dhe instruktori i ShMP “Shtjefën Gjeçovi”:

  1.  Diarta Jashanica,
  2.  Jeton Gashi,
  3.  Agim Berisha,
  4.  Ardian Ramadani dhe
  5.  Shkelzen Sylejmani (Instruktor),

Manaxhmenti i FIM-së i përgëzon pjesëmarrësit dhe trajnuesit.