Rezulatet përfundimtare të Konkursit plotësues për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve master të vitit akademik 2022/23 - Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

28 Tetor 2022
SHARE

Rezulatet përfundimtare të Konkursit plotësues për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve master të vitit akademik 2022/23 - Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, mund ti gjeni sipas programeve:

Programi Termoenergjetikë dhe Energjia e Ripërtëritshme
Programi Komunikacion rrugor
Programi Mekatronikë
Programi Dizajn Inxhinierik dhe Automjete

 

Informatë: Regjistrimi i kandidatëve të pranuar bëhet në Adiministraten Qendrore të UP-së (ndërtesa e Bibliotekës Universitare) më 01 Nëntor 2022 prej orës 09:00 - 12:00 dhe 13:00 - 15:00.

Dokumentet e nevojshme janë:

  1.     Fletergjistrimin e plotësuar i cili nxirret nga faqja https://apliko.uni-pr.edu/Regjistrimet.
  2.     Dy fotografi( formati 4.5 x 6 cm) sipas normave dhe rregullave për dokumente personale.
  3.     Sipas UA(MASHTI) Nr. 09/2021, të gjithë studentët që fillojnë studimet në Universitetin e Prishtinës "Hasan Prishtina" lirohen nga pagesa e tarifës së shkollimit kur e regjistrojnë semestrin për herë të parë