Hapja e SEMS për regjistrim të semestrave për studentët e të gjitha niveleve të studimeve

01 Tetor 2021
SHARE

Njoftohen studentët se nga data 01.10.2021 deri me 31.10. 2021 do të jetë i hapur SEMS për regjistrim të semestrave për studentët e të gjitha niveleve të studimeve.

Regjistrimi me pagesë bëhet vetëm për studentë të cilët e përserisin për herë të dytë semestrin e njëjtë.

Lirohen nga pagesa studentët e nivelit Baçelor dhe Master të cilët semestrin e regjistrojnë për herën e parë.

Studentët të cilët kanë të pa paguar semestra nga vitet akademike paraprake janë të obliguar që ti kryejnë të gjitha pagesat-borxhet.