Rezultatet përfundimtare për afatin e parë të konkursit në studimet themelore të vitit akademik 2021/2022 - Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

08 Shtator 2021
SHARE

Rezultatet përfundimtare për afatin e parë të konkursit në studimet themelore të vitit akademik 2021/2022 - Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, i gjeni në linqet e më poshtme sipas programeve:

Programi Termoenergjetika dhe Energjia e Ripërtëritshme
Programi Komunikacion dhe transport
Programi Komunikacion dhe transport - Komuniteti pakicë
Programi Mekatronikë
Programi Mekatronikë - Komuniteti pakicë
Programi Dizajn Inxhinierik dhe Automjete
Programi Dizajn Inxhinierik dhe Automjete - Komuniteti pakicë

 

Informatë: Regjistrimi i kandidatëve të pranuar bëhet në Adiministraten Qendrore të UP-së (ndërtesa e Bibliotekës Universitare) më 10 Shtator 2021 prej orës 09:00 - 12:00 dhe 13:00 - 15:00.

Dokumentet e nevojshme janë:

  1. Fletergjistrimin e plotësuar i cili nxirret nga faqja https://apliko.uni-pr.edu/Regjistrimet.
  2.  Dy fotografi( formati 4.5 x 6 cm) sipas normave dhe rregullave për dokumente personale.