Studioni në drejtimin Komunikacion dhe Transport në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike të Universitetit të Prishtinës "Hasan Prishtina"

13 Korrik 2023
SHARE

Prezantimi i disa projekteve të studentëve - Aplikimi i teknikave “SMART” për kontrollin dhe menaxhimin e trafikut të motorizuar, lëvizjeve aktive dhe parkingjeve në Kohavizion, KTV, gjithashtu edhe një pjesë të laboratorit të departamentit të Komunikacionit dhe Transportit.