Njoftim - Tërheqja e ID kartelave për gjeneratën 2022/2023 - Afatit të I-rë MSc

24 Tetor 2022
SHARE

Të nderuar studentë,

  • ID kartelat (afati i parë MSc) mund ti merrni tek referneti përkatës ( aty ku i keni dorëzuar dokumentet) prej orës 10:00 deri 12:00 dhe 13:00 deri 15:00.
  • Çasja ne SEMS bëhet përmes https://studenti.uni-pr.edu/Account/Login

Tek përdoruesi shkruani: Numrin e ID-së
Fjalëkalimi: Numri personal ( pasi të qaseni jepni një fjalëkalim të rinj që të qaseni për tjera herë)

 

Suksese !