Lista e Lëndeve për Testin në Provimin Pranues Master

29 Shtator 2022
SHARE

Lajmërohen kandidatët për provim pranues Master se Lëndët profesionale nga të cilat biejnë pyetje për provim pranues Master 2022/2023 janë:

1. Programi: TERMOENERGJETIKA DHE ENERGJIA E RIPËRTËRITSHME

-Profili: Termoenergjetikë dhe Termoteknikë:
1. Mekanika e fluideve
2. Termodinamika
3. Ngrohja
4. Gjeneratorët e avullit
5. Pajisjet ftohëse
6. Gjuhë angleze

-Profili: Sistemet e Energjisë së Ripërtëritshme

1. Mekanika e fluideve
2. Termodinamika
3. Ngrohja
4. Bazat e energjisë së ripëtëritshme
5. Efiçienca e energjisë
6. Gjuhë angleze

2. Programi Komunikacion rrugor


1. Bazat e infrastrukturës së komunikacionit
2. Transport Publik
3. Siguria ne komunikacion I
4. Mjetet transportuese në komunikacion
5. Planifikimi në komunikacion
6. Gjuhë angleze

 

3. Programi Mekatronikë


1. Elektroteknika
2. Sensorët dhe aktuatorët në mekatronikë
3. Bazat e teknikes se Rregullimit
4. Rregullimi inxhinierik i pajisjeve dhe robotët industrial
5. Mekatronika e automjeteve
6. Gjuhë angleze

 

4. Programi Dizajn inxhinierik dhe automjete

  1. Automjetet motorike
  2. Teoria e konstruktimit
  3. Mjetet transportuese
  4. Analiza dhe sinteza e mekanizmave
  5. Eksploatimi dhe mirëmbajtja e automjeteve
  6. Gjuhë angleze

Provimi pranues do te mbahet me 04.10.2022 prej ores 09:00.