Kandidati MSc. Arben Avdiu pjesë e FIM, ka mbrojtur disertacionin e doktoratës në Universitetin e Niǧdes në Turqi në Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

26 Korrik 2022
SHARE

Kandidati MSc. Arben Avdiu ka mbrojtur disertacionin e doktoratës në Universitetin e Niǧdes në Turqi në Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, Departamenti e Energjisë dhe Termodinamikës, me titullin: “Modelimi dhe dizajnimi kanaleve të rrjedhjes tek teknologjit e Solid oxide fuel cell”.

"Flow Field Design and Optimization for Solid oxide Fuel Cells technologies"

Tema e studimit, modelimi dhe dizajnimi i kanaleve të rrjedhjes në teknologjinë e solid oxide fuel cell nga aspekti termodinamik, të cilat e shfrytezojnë hidrogjenin për prodhimin e energjisë elekrike dhe termike me zero emitim të CO2. Rezultatet e fituara në formën analitike janë vertetuar edhe në formën eksperimentale në bashkëpunim me laboratorin Clean Energy Application and Research Center Niğde Ömer Halisdemir University Prof. Dr.Turhan Nejat Veziroğlu & Lentatek Aerospace and Technology Inc”, të cilëve u jam shumë mirënjohës.

Komisioni vlerësues në përbërje:

Prof. Dr. Bora TİMURKUTLUK, mentor - Niğde Ömer Halisdemir University

Prof. Dr. Mustafa ILBAS, anëtar- Gazi Üniversitesi –Ankara

Prof. Dr. Yuksel KAPLAN, anëtar- Nigde Omer Halisdemir University

Assoc. Dr. Selahattin ÇELIK, anëtar-  Ankara Yildirim Beyazit University

Assoc. Dr. Serkan TOROS, anëtar -Nigde Omer Halisdemir University