Vendimi dhe Raporti i Komisionit për Ankesa dhe Parashtresa të Konkursit për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime

21 Korrik 2022
SHARE

Vendimin dhe Raportin e Komisionit për Ankesa dhe Parashtresa të Konkursit për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime, mund ta gjeni duke klikuar më poshtë:

Vendimi dhe Raporti i Komisionit për ankesa dhe parashtresa