Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Instituti për Shkencë dhe Teknologji “INSI”

03 Maj 2022
SHARE

Me qëllim të ngritjes profesionale të studentëve të FIM (duke i angazhuar për hulumtime në projektet e INSI-të, duke ofruar mundësi për punë praktike, dhe duke ofruar kushte dhe mundësi për studentë të zgjedhur për përgatitje të temave të diplomës dhe Master-it), me theks te fusha e departamentit të Komunikacionit dhe Transportit, por edhe fushat tjera të interesit të përbashkët.