THEMELIMI I TRUPIT KËSHILLËDHËNËS TË FAKULTETIT TË INXHINIERISË MEKANIKE

  Me datën 13.07.2016 në ambientet e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike (FIM) u themeluar Trupi Këshillëdhënës i FIM-it nën organizimin e Dekanit, Prof. Asoc. Dr. Ahmet Shala. Përpos stafit menaxhues, profesorëve, asistenteve dhe laborantëve të FIM-it, në takim nga tregu i punës respektivisht nga institucionet publike, private dhe bizneset morën pjesë:


  1. Arben Gjukaj, Koorporata Energjetike e Kosovës sh.a., Prishtinë, Drejtor
  2. Kemajl Zariqi, Fabrika e Veglave ”PLUS” a.e. Sh.p.k. Ferizaj, Drejtor
  3. Bedri Dragusha, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Prishtinë, Kryeshef Ekzekutiv i AKEE
  4. Nebih Shatri, Ministria e Infrastrukturës, Prishtinë, Drejtor
  5. Ibush Luzha, Drejtoria e Akreditimit të Kosovës – MTI, Prishtinë, Drejtor
  6. Naim Baftiu, Instituti INKOS, Obiliq, Udhëheqës i Departamentit
  7. Afrim Syla, N.T.SH. “ELEN”, Prishtinë, Partner Menaxhues
  8. Fatime Krasniqi, KSHAT “Tempulli”, Prishtinë, Sekretare
  9. Isa Dukaj, MTI, Prishtinë, Iniciativë Private
  10. Xhemajl Gërguri, N.T.P. “DACI”, Fushë Kosovë, Menaxher
  11. Fadil Berjani, N.T.SH. ”DILLONI BENZ”, Fushë Kosovë, Drejtor
  12. Idriz Bytyçi, Qendra e Automjeteve të Kosovës “QAK”, Fushë Kosovë, Inxhinier
  13. Fitim Bajrami, ”EUROMETAL” Sh.p.k., Ferizaj, Drejtor
  14. Shefqet Kuçi, Sh.p.k ”SOLID”, Suharekë, Drejtor
  15. Bekim Syla, “MERCOM COMPANY”, Prishtinë, Menaxher
  16. Avni Beqiri, Instituti INKOS, Obiliq, Udhëheqës i Departamentit
  17. Ardian Dërvishaj, “METAL-ING” Sh.p.k., Deçan, Drejtor

  Nga ky takim u zgjedhën gjashtëmbëdhjetë anëtar të Trupit Këshillëdhënës të FIM-it. Kryetar u zgjodh z. Kemajl Zariqi, drejtor i Fabrikës së Veglave “PLUS” në Ferizaj, ndërsa zëvendëskryetar z. Afrim Syla, menaxher në NTSH “ELEN”.

  Për me shumë informata rreth themelimit të Trupit Këshillëdhënës të FIM-it, mund ta shkarkoni ekstraktin e mbledhjes së themelimit të Trupit Këshillëdhënës të FIM-it.