Anëtarët e Trupit Këshillëdhënës

Anëtar të Trupit Këshillëdhenës të FIM-it nga tregu i punës respektivisht nga institucionet publike, private dhe bizneset u zgjedhën:

    1.Arben Gjukaj, Koorporata Energjetike e Kosovës sh.a., Prishtinë, Drejtor
    2.Kemajl Zariqi, Fabrika e Veglave ”PLUS” a.e. Sh.p.k. Ferizaj, Drejtor
   3.Bedri Dragusha, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Prishtinë, Kryeshef Ekzekutiv i AKEE
    4.Nebih Shatri, Ministria e Infrastrukturës, Prishtinë, Drejtor
    5.Ibush Luzha, Drejtoria e Akreditimit të Kosovës – MTI, Prishtinë, Drejtor
    6.Naim Baftiu, Instituti INKOS, Obiliq, Udhëheqës i Departamentit
    7.Afrim Syla, N.T.SH. “ELEN”, Prishtinë, Partner Menaxhues
    8.Fatime Krasniqi, KSHAT “Tempulli”, Prishtinë, Sekretare
    9.Isa Dukaj, MTI, Prishtinë, Iniciativë Private
    10.Xhemajl Gërguriu, N.T.P. “DACI”, Fushë Kosovë, Menaxher
    11.Fadil Berjani, N.T.SH. ”DILLONI BENZ”, Fushë Kosovë, Drejtor
    12.Idriz Bytyçi, Qendra e Automjeteve të Kosovës “QAK”, Fushë Kosovë, Inxhinier
    13.Fitim Bajrami, ”EUROMETAL” Sh.p.k., Ferizaj, Drejtor
    14.Shefqet Kuçi, Sh.p.k ”SOLID”, Suharekë, Drejtor
    15.Bekim Syla, “MERCOM COMPANY”, Prishtinë, Menaxher
    16.Avni Beqiri, Instituti INKOS, Obiliq, Udhëheqës i Departamentit
    17.Ardian Dërvishaj, “METAL-ING” Sh.p.k., Deçan, Drejtor

Kryetar i Trupit Këshillëdhënës të FIM-it u zgjodh z. Kemajl Zariqi, drejtor i Fabrikës së Veglave “PLUS” në Ferizaj, ndërsa zëvendëskryetar z. Afrim Syla, menaxher në NTSH “ELEN”.