Orari i ligjëratave për studimet Master të Vitit Akademik 2018/19

Orari i ligjëratave për studimet Master - Semestri I

Orari i ligjëratave për studimet Master - Semestri II

Orari i ligjëratave për studimet Master - Semestri III


Vërejtje:Orarin përcjelleni tek Ballina e ueb faqes