Orari i ligjëratave për studimet Bachelor të Vitit Akademik 2018/19

Orarin e ligjëratave për studimet Bachelor- Semestrat I, III dhe V
Orarin e ligjëratave për studimet Bachelor - Semestrat II, IV dhe VI


Vërejtje:Orari përcjellne tek Ballina e ueb faqes