Teuta Svirca

Zyrtare e shërbimit të studentëve
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
[email protected]
+383 38 552 126 ext. 141
Kryen detyrat që i përshkruhen në Kontratën e Punës.