Ragip Shala

Zyrtar për shërbim të studentëve
FIM
[email protected]
+383 38 552 126 ext. 101
Kryen detyrat që i përshkruhen në Kontratën e Punës.