Dr. sc. Naser LAJQI

Profesor i rregullt, Udhëheqës i Programit të Komunikacionit
Komunikacion rrugor
[email protected]
+377 44 160 227

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Bazat e Teknologjisë në Komunikacion, Semestri i II-të
2. Teknologjia e Transportit Hekurudhor, Semestri i V-të
3. Eksploatimi dhe mirëmbajtja e automjeteve, Semestri i VI-të

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Master:

1. Makinat Ndërtimore dhe Minerare, Semestri i I-rë
2. Diagnostifikimi i automjeteve, Semestri i II-të
3. Autobazat dhe Autostacionet, Semestri i II-të
4. Mirëmbajtja e Automjeteve, Semestri i III-të
5. Kontrolli Aktiv i Automjeteve, Semestri i III-të
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Doktoraturës
- Punimi i Magjistraturës
- Mobiliteti