MSc. Shkumbin MAKOLLI

Asistent, PhD kandidat
Të gjitha Programet
[email protected]
+377 44 698 340

Asistent në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Matematikë I
2. Matematikë II
3. Matematikë III
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV