Dr.sc. Shkelzen SHABANI

Asistent
Prodhimtari dhe Automatizim, Mekatronikë
[email protected]
+386 49 148 431

Asistent në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Materiale mekanike
2. Teknologjia e materialeve
3. Saldimi 1
4. Organizimi i prodhimtarisë
5. Makinat për saldim
6. Kontrolli i bashkësive të salduara
7. Materialet bashkohore inxhinierike
8. Saldimi 2
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Magjistraturës
- Punimet Shkencore