Dr. sc. Ramadan DURAKU

Profesor asistent
Komunikacion
[email protected]
+377 44 275 940

Asistent në lëndët e nivelit Bachelor:

1.Bazat e Teknologjisë në Komunikacion(U)
2.Bazat e Infrastrukturës në Komunikacion(U)
3.Rrugët dhe Objektet në Rrugë(U)
4.Planifikimi i komunikacionit(U+L),
5.Sistemet Inteligjente të Transportit(U)


Asistent në lëndët e nivelit Master:

1.Projektimi i Komunikacionit(U)
2.Logjistika e Transportit(U)
3.Sistemet Informative të Operatorëve të Rrjetit(U)
4.Teknologjia e Transportit të Udhëtarëve në Trafikun Rrugor (U+L)
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Publikimet Shkencore