Dr. sc. Ilir DOÇI

Profesor i rregullt
Mekatronikë
[email protected]
+383(0)38 552 126 ext.101

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Grafika Inxhinierike (Obligative)
2. Shpedicioni (Obligative)
3. Komunikacioni ajror (Zgjedhore)
4. Web Aplikacionet (Zgjedhore)
5. Logjitstika teknike (Obligative)

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Master:

1. Dinamika e mjeteve transportuese (Obligative)
3. Menaxhimi i logjistikës (Obligative)
4. Sistemet informative të operatorëve të rrjetit (Obligative)
 
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Biography - CV - English

- Punimi i Doktoraturës
- Punimi i Magjistraturës
- Punimet Shkencore
- Mobiliteti