Dr.sc. Riad RAMADANI

Profesor asistent
Konstruksion me Mekanizim
[email protected]
+377 44 154 547 & +386 49 631 108

Asistent në lëndët e nivelit Bachelor:


1. Vizatimi me kompjuter
2. Vizatimi teknik me gjeometri deskriptive
3. Detalet e makinave I
4. Detalet e makinave II
5. Konstruktimi me kompjuter

Asistent në lëndët e nivelit Master:


------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV - Shqip
-
Biography - CV - English
-
Punimi i Magjistraturës
- Punimet Shkencore
-
Mobiliteti