Dr.sc. Drenusha KRASNIQI

Asistente
Termoteknikë dhe Termoenergjetikë
[email protected]
+ 377 (0) 44 322 044

Asistente në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Mekanika e Fluideve (Obligative)
2. Mekanika e Aplikuar e Fluideve (Zgjedhore)
3. Termodinamikë (Obligative)
4.Termodinamika e Aplikative (Zgjedhore)
5. Ngrohja (Obligative)

Asistente në lëndët e nivelit Master:

1. Termocentralet (Obligative)
2. Analiza energjetike dhe eksergjetike e cikleve  (Zgjedhore)
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Magjistraturës