Dr. sc. Shpetim LAJQI

Profesor i Asocuar
Mekatronikë
[email protected]
+383 44 259 771

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:


1. Grafika Inxhinierike (Obligative)
2. Teoria dhe Teknikat e Matjeve (Obligative)
3. Sistemet Integrale dhe Intermodale  (Obligative)
4. Mekatronika e automjeteve (Obligative)

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Master:


1. Sinjalizimi në komunikacion (Obligative)
2. Mekanizmat për Ngarkim/Shkarkim (Zgjedhore)
3. Mobiliteti Urban (Zgjedhore)
4. Modelimi i Sistemeve Logjistike (Zgjedhore)
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
-
Biography - CV - English
- Punimi i Doktoraturës
- Punimi i Magjistraturës
- Mobiliteti