Dr.sc. Arlinda ALIMEHAJ RRECAJ

Asistente
Komunikacion
[email protected]
+377 44 239 249

Asistente në lëndët e nivelit Bachelor:


1. Rregullimi i Qarkullimit në Komunikacion
2. Shpedicion
3. Komunikacion Stacionar
4. Softuerët Aplikativ
5. Sistemet e Informitit dhe Komunikimit në Komunikacion

Asistente në lëndët e nivelit Master:


1. Sinjalizimi në Komunikacion
2. Inxhinieria e Qarkullimit
3. Metodat e Optimalizimit në Komunikacion
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Magjistraturës
- Publikimet Shkencore