MSc. Rinor Berisha

Asistent
Mekatronikë
[email protected]
+ 383 (0) 38 552 126 lok 101

Asistent në lëndët e nivelit Bachelor:


1. Elektroteknika (Obligative)
2. Dizajnimi i qarqeve (Obligative)
3. Procesimi digjital i sinjaleve (Zgjedhore)
4. Sensorët dhe aktuatorët në mekatronikë (Obligative)
5. Struktura e të dhënave dhe algoritmet (Obligative)
6. Rregu. Inxhini. I pajisjeve dhe robotët industrial (Obligative)
7. Bazat e teknikës së rregullimit (Obligative)


Asistent në lëndët e nivelit Master:

1. Sinjalet dhe matjet (Obligative)
2. Elektroteknika (Obligative)
3.Robotika e avansuar (Obligative)

--------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Masterit
- Punimet Shkencore