MSc. Rifat Krasniqi

Asistent; Koordinator për Zhvillim Akademik
Komunikacion dhe transport
[email protected]
+38349251611
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV