MSc. Rifat Krasniqi

Asistent
Komunikacion dhe transport
[email protected]
038 554 296 lok. 101
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV