MSc. Kaltrinë JAKUPI

Asistente
Prodhimtari dhe Automatizim
[email protected]
044 457 822
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV