Dr.sc. Xhevahir Bajrami

Profesor asistent
Mekatronikë
[email protected]
+383(0)38 552 126 lok.101
Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Statika (O)
2. Simulimi i sistemeve makinerike (Z)

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Master:

1. Bazat e të dhënave inxhinierike (O)
2.  Modelimi dhe simulimi i sistemeve mekatronike (O) 
3.  Menaxhimi i biznesit, cilësisë dhe shpenzimeve (O) 
4.  Mekatronika në industrinë ushqimore  (Z)

---------------------------------------------------------
- Biografia - CV - Shqip
- Biography - CV - English