Dr. sc. Sadullah AVDIU

Profesor i Rregullt
Konstruksione dhe Mekanizim
[email protected]
+383 38 540 581 & +377 44 231 500

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Vizatimi me kompjuter
2. Standardizimi
3. Konstruktimi me kompjuter
4. Bazat e infrastrukturës së komunikacionit

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Master:

1. Metodika e konstruktimit
2. Modelimi i konstruksioneve makinerike
3. Shkenca e konstruktimit
4. Projektimi i komunikacionit
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Doktoraturës
- Punimi i Magjistraturës
- Punimet Shkencore
- Mobiliteti