Dr. sc. Naser SAHITI

Profesor i rregullt
Termoenergjetike dhe Energji e Ripertrishme
[email protected]
+377 44 642 035

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor dhe Master:

1. Kaldajat e avullit
2. Efiçienca e energjisë
3. Bazat e energjisë së ripërtëritshme
4. Hidroteknologjia
5. Pajisjet hidraulike
6. Sistemet e qëndrueshme energjetike
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Doktoraturës
- Publikimet Shkencore
- Mobiliteti