Dr. sc. Rexhep SELIMAJ

Profesor i rregullt
Termoenergjetike dhe Energji e Ripertrishme
[email protected]
+377 44 189 802

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Makinat termike
2. Modelimi dhe optimalizimi në termoenergjetikë
3. Projektimi me kompjuter në termoenergjetikë
4. Ngrohja
5. Ventilimi dhe klimatizimi
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Doktoraturës
- Punimi i Magjistraturës