Dr. sc. Ramë LIKAJ

Profesor i rregullt
Mekatronikë
[email protected]
+377 44 214 947

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Kërkime operacionale në komunikacion
2. Organizimi dhe ekonomika e komunikacionit
3. Metodat eksperimentale

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Master:

1. Menaxhmenti në komunikacion
2. Stimulimi i sistemeve mekanike
3. System design and simulation
4. Menaxhimi i prodhimtarisë
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Doktoraturës
- Punimi i Magjistraturës
- Punimet Shkencore