Dr. sc. Mirlind BRUÇI

Profesor i rregullt
Prodhimtari dhe Automatizim
[email protected]
+377 44 503 577

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Teknologjia e përpunimit
2. Përpunim me deformim
3. Përpunim me deformim I

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Master:


1. CIM
2. Përpunim me deformim II
3. Makinat për përpunim me deformim
4. Modelimi i sistemeve prodhuese
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Doktoraturës
- Punimi i Magjistraturës