Dr. sc. Hysni OSMANI

Profesor i Rregullt
Inxhinieri Industriale dhe Menaxhment
[email protected]
+377 44 141 040

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Materiale Mekanike
2. Materialet mekanike dhe elektrike
3. Përpunim Termik
4. Provat e Materialeve
5. Saldimi I
6. Saldimi
7. Bazat e metrologjisë
8. Saldimi i masave plastike
9. Teknologjitë e prodhimit
10. Makinat për përpunimin e materialeve polimere

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Master:

1. Kontrolli i Bashkësive të Salduara 
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Doktoraturës
- Punimi i Magjistraturës
- Punimet Shkencore
- Tekste universitare - Ligjerata të autorizuara