Dr. sc. Fitore ABDULAHU

Profesor i Asocuar
Konstruksione dhe Mekanizim
[email protected]
+383 38 552 126 lok. 247

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Matematikë I
2. Matematikë II
3. Matematikë III
4. Statistika matematikore
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Doktoraturës
- Punimi i Magjistraturës