Dr. sc. Beqir HAMIDI

Profesor i rregullt, Senator
Komunikacion dhe transport
[email protected]
+377 44 113 568

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Konstruksionet e lehta dhe kompozite (Zgjedhore)
2. Konstruksionet metalike (Obligative)
3. Bazat e automjeteve motorike (Obligative)
4. Menaxhimi në Mekatronikë (Obligative)

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Master:

1. Kontrolli automatik në trafik dhe transport (Obligative)
2. Teknika trafikut (Obligative)

------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Doktoraturës
- Punimi i Magjistraturës
- Publikimet Shkencore