Dr. sc. Azem KYÇYKU

Profesor i rregullt
Udhëheqës i Programit të Konstruksione dhe Mekanizim
[email protected]
+377 44 218 455

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Detalet e makinave
2. Detalet e makinave I
3. Detalet e makinave II
4. Dëmtimi i sistemeve makinerike
5. Metodat eksperimentale

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Master:

1.Përmasat zinxhirore makinerike
2.Konstruktimi ekologjik
3.Tribologjia e konstruksioneve makinerike
4.Protet dhe terminalet
5. Konstruksioni i automjeteve
6. Sistemet elektromekanike (EMS)
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Doktoraturës
- Punimi i Magjistraturës
- Publikimet Shkencore