Dr. sc. Arbnor PAJAZITI

Profesor i Rregullt
Udhëheqës i Programit të Mekatronikës
[email protected]
+377 44 110 802

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Robotët dhe manipulatorët
2. Dinamika e makinave
3. Mekatronika
4. Robotët mobilë dhe autonomë
5. Aplikimi teknik i sistemeve intelegjente
6. Bazat e transportit inteligjent
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV - Shqip
- Biography - CV - English
- Punimi i Doktoraturës
- Punimi i Magjistraturës
- Publikimet Shkencore
- Mobiliteti