Dr. sc. Ahmet SHALA

Profesor i rregullt, Dekan
Mekatronikë
[email protected]
+377 44 296 833

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Informatikë dhe Programim (O)
2. Softwaret Aplikative (O)
3. Sistemet e Inforimimit dhe Komunikimet (O)
4. Mekanika Teknike II (O)
5. Dinamika e Sistemit me rregullim (O)
6. Analiza dhe Sinteza e Mekanizmave (O)

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Master:

1. Intelegjenca Artificiale (O, aktive 2018/19)
2. Menaxhimi i Sistemeve Mekatronike (Z, jo aktive)

------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV - Shqip
- Biography - CV - English
- Punimi i Doktoraturës
- Punimi i Magjistraturës
- LINKU