Dr. sc. Agron PAJAZITI

Profesor i Rregullt
Prodhimtari dhe Inxhinieri Industriale me Menaxhment
[email protected]
+377 44 155 543

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Sistemet hidraulike dhe pneumatike
2. Rregullimi i pajisjeve procesore
3. Rregullimi jolinear i sistemeve
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Doktoraturës
- Punimi i Magjistraturës
- Mobiliteti