Dr. sc. Shaban BUZA

Profesor i Rregullt
Konstruktim dhe Mekanizim, Mekatronikë, Komunikacion, Prodhimtari dhe Automatizim
[email protected]
+377 44 124 315

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Teoria e konstruktimit
2. Bazat e teknologjisë së softverit ne prodhimin automatik (Z)

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Master:

1. CAE


Projekti i punuar me studentë:
RoboDet (Roboti për detektimin e mjeteve shpërthyese)
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV - Shqip
- Biography - CV - English
- Punimi i Doktoraturës - Doctoral Thesis
- Punimi i Magjistraturës - Master Thesis
- Publikimet Shkencore/Profesionale
- Scientific/Professional Publications
- Mobiliteti
- Mobility