Dr. sc. Ferat SHALA

Profesor i Asocuar
Komunikacion dhe Transport
[email protected]
+377 44 158 577

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Teknika e sigurisë në komunikacion
2. Rrugët dhe objektet në rrugë
3. Teknologjia e transportit në komunikacion
4. Siguria në komunikacion 2
5. Faktorët e sigurisë në komunikacion
------------------------------------------------------------------------------------------------

- CV  Shqip
-
CV English