Dr. sc. Ferat SHALA

Profesor i Asocuar
Komunikacion dhe Transport
[email protected]
+377 44 158 577

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor dhe Master:

1. Rrugët dhe objektet në rrugë
2. Siguria në Komunikacion 1
3. Siguria në komunikacion 2
4. Ekspertiza Teknike në Komunikacion
5. Logjistika në Komunikacion
------------------------------------------------------------------------------------------------

- CV  Shqip
-
CV English