Personeli Akademik

Akademik Fejzullah KRASNIQI
Profesor i Rregullt, “Doctor Honoris Causa”
Termoenergjetikë dhe Termoteknikë, Komunikacion
[email protected]
+377 44 123 897

Dr. sc. Agron PAJAZITI
Profesor i Rregullt
Prodhimtari dhe Inxhinieri Industriale me Menaxhment
[email protected]
+377 44 155 543

Dr. sc. Ali MURIQI
Profesor i Rregullt
Termoenergjetike dhe Energji e Ripertrishme
[email protected]
+377 44 141 029

Dr. sc. Arbnor PAJAZITI
Profesor i Rregullt
Udhëheqës i Programit të Mekatronikës
[email protected]
+377 44 110 802

Dr. sc. Bashkim BAXHAKU
Profesor i Rregullt
Konstruksione dhe Mekanizim
[email protected]
+377 44 145 765

Dr. sc. Beqir HAMIDI
Profesor i rregullt
Udhëheqës i Programit të Komunikacionit
[email protected]
+377 44 113 568

Dr. sc. Ilir DOÇI
Profesor i rregullt
Mekatronikë
[email protected]
+383(0)38 552 126 ext.101

Dr. sc. Hysni OSMANI
Profesor i Rregullt
Inxhinieri Industriale dhe Menaxhment
[email protected]
+377 44 141 040

Dr. sc. Januz BUNJAKU
Profesor i Rregullt, Prorektor në Universitetin e Gjakovës
Termoteknikë dhe Termoenergjetikë, Sistemet e Energjisë së Ripërterishme, Mekatronikë
[email protected]
+377 44 129 198

Dr. sc. Naser SAHITI
Profesor i rregullt, Prorektor i UP-së
Termoenergjetike dhe Energji e Ripertrishme
[email protected]
+377 44 642 035

Dr. sc. Sadullah AVDIU
Profesor i Rregullt
Konstruksione dhe Mekanizim
[email protected]
+383 38 540 581 & +377 44 231 500

Dr. sc. Shaban BUZA
Profesor i Rregullt, Rektor në Universitetin e Gjakovës
Konstruktim dhe Mekanizim, Mekatronikë, Komunikacion, Prodhimtari dhe Automatizim
[email protected]
+377 44 124 315

Dr. sc. Ahmet SHALA
Profesor i Asocuar, Dekan
Mekatronikë
[email protected]
+377 44 296 833

Dr. sc. Azem KYÇYKU
Profesor i Asocuar
Udhëheqës i Programit të Konstruksione dhe Mekanizim
[email protected]
+377 44 218 455

Dr. sc. Fevzi RADONIQI
Profesor i Asocuar
Konstruksion dhe Mekanizim, Mekatronikë
[email protected]
+377 44 160 654

Dr. sc. Mirlind BRUÇI
Profesor i Asocuar
Prodhimtari dhe Automatizim
[email protected]
+377 44 503 577

Dr. sc. Naser LAJQI
Profesor i Asocuar
Komunikacion rrugor
[email protected]
+377 44 160 227

Dr. sc. Nexhat QEHAJA
Profesor i Asocuar
Inxhinieri Industriale dhe Menaxhment
[email protected]
+377 44 111 707

Dr. sc. Ramë LIKAJ
Profesor i Asocuar
Mekatronikë
[email protected]
+377 44 214 947

Dr. sc. Rexhep SELIMAJ
Profesor i Asocuar
Termoenergjetike dhe Energji e Ripertrishme
[email protected]
+377 44 189 802

Dr. sc. Xhevat BERISHA
Profesor i Asocuar
Udhëheqës i Programit në Termoenergjetike dhe Energji e Ripertrishme
[email protected]
+ 377 (0) 44 192 949

Dr.sc. Afrim Gjelaj
Profesor asistent
Prodhimtari dhe Automatizim
[email protected]
+37744150859

Dr. techn. Bedri DRAGUSHA
Profesor asistent
Termoenergjetikë dhe Energji e Ripërterishme
[email protected]
+ 377 (0) 44 821 008

Dr.sc. Ramadan Mazrekaj
Profesor Asistent
Komunikacion dhe Transport
[email protected]
+37744189697

Dr. sc. Ferat SHALA
Profesor Asistent
Komunikacion dhe Transport
[email protected]
+377 44 158 577

Dr. sc. Ferit IDRIZI
Profesor Asistent
Prodhimtari dhe Inxhinieri Industriale me Menaxhment
[email protected]
+377 44 350 337

Dr. sc. Fitore ABDULAHU
Profesor Asistent
Konstruksione dhe Mekanizim
[email protected]
+383 38 552 126 lok. 247

Luan GARA, PhD
Profesor Asistent
Prodhimtari dhe Automatizim
[email protected]
+381 38 552 126 lok. 244

Dr. sc. Shpetim LAJQI
Profesor Asistent
Mekatronikë
[email protected]
+377 44 259 771

Dr. sc. Gani PLLANA
Ligjërues i lartë
Inxhinieri Industriale dhe Menaxhment
[email protected]
+377 44 192 996

MSc. Drenusha KRASNIQI
Asistente, PhD kandidate
Termoteknikë dhe Termoenergjetikë
[email protected]
+ 377 (0) 44 322 044

MSc. Arlinda ALIMEHAJ RRECAJ
Asistente, PhD kandidate
Komunikacion
[email protected]
+377 44 239 249

MSc. Halil DEMOLLI
Asistent, PhD kandidat
Konstruksion me Mekanizim, Komunikacion, Mekatronikë
[email protected]
+ 377 (0) 44 520 236

MSc. Kumbin SHALA
Asistent, PhD kandidat
Komunikacion
[email protected]
+37745560530

MSc. Kaltrinë JAKUPI
Asistente
Prodhimtari dhe Automatizim
[email protected]
044 457 822

Mr. sc. Ramadan DURAKU
Asistent, PhD kandidat
Komunikacion
[email protected]
+377 44 275 940

MSc. Riad RAMADANI
Asistent, PhD kandidat
Konstruksion me Mekanizim
[email protected]
+377 44 154 547 & +386 49 631 108

MSc. Rinor Berisha
Asistent, i angazhuar
Mekatronikë
[email protected]
+ 383 (0) 38 552 126 lok 101

MSc. Shkelzen SHABANI
Asistent, PhD kandidat
Prodhimtari dhe Automatizim, Mekatronikë
[email protected]
+386 49 148 431

MSc. Shkumbin MAKOLLI
Asistent, PhD kandidat
Të gjitha Programet
[email protected]
+377 44 698 340