MSc. Qëndresa Bresa

Asistente, e angazhuar
Grup lëndësh sipas konkursit
[email protected]
+383(0)38 552 126 lok.101
Asistente për grup lëndësh nga Termoenergjetika dhe Energji e Ripërtëritshme.


-----------------------------------------
- Biografia - CV