MSc. Marigona Krasniqi

Asistente, e angazhuar
Grup lëndësh sipas konkursit
[email protected]
+383(0)38 552 126 lok.101
Asistente per lendet:

1. Informatikë dhe programim ( Mekatronike - BSc.)
2. Makinat energjetike (Mekatornike, IIM - BSc.)
3. Hidraulika dhe termodinamika (Mekatronike, IIM - BSc.)