MSc. Fidan Smaili

Asistent, i angazhuar
Prodhimtari dhe Automatizim, Inxhinieri Industriale dhe Menaxhment
[email protected]
+377 44 291 582-----------------------------------------------------------
- Biografia - CV