MSc. Egzon Qorraj

Asistent, i angazhuar
Grup lëndësh sipas konkursit
[email protected]
+377 44 548 740
Asistent për lëndët:

1. Grafika Inxhinierike  - Bachelor
2. Informatikë dhe programim - - Bachelor
3. Vizatim me kompjuter - Bachelor