Dr. sc. Rrustem Asllanaj

Profesor i Asocuar, i angazhuar nga Fakulteti Ekonomik
Të gjitha
[email protected]
038 554 296 lok. 101
Mësimdhënës në lëndët:

1. Kontabiliteti financiar për menagjerë